VCK EURO 2024

Top 10 ClipTV

background-thumb background-blur-thumb
Phim lẻ Tâm lý 100 Phút
Câu chuyện kể về một lần về nước của cậu thanh niên Văn 28 tuổi, lần trở về từ Mỹ này cậu không đi một mình mà đi cùng Ian – một anh chàng Việt kiều mới 20 tuổi. Tình cảm của hai người dần bị bại lộ, sự kỳ thị của mọi người cũng như áp lực truyền thống gia đình đè nặng lên đôi vai Văn.

Kênh Truyền Hình Đề Xuất

HBO Go - Phim Hay Mỗi Ngày

Phim lẻ 7.8 112 Phút
Phim lẻ 8.5 87 Phút
Phim lẻ 7.7 107 Phút
Phim lẻ 7.6 151 Phút
Phim lẻ 9.8 103 Phút
Phim lẻ 8.6 136 Phút
Phim lẻ 8.9 103 Phút
Phim lẻ 8.2 87 Phút
Phim lẻ 3.6 81 Phút
Phim lẻ 10.0 71 Phút
Phim lẻ 9.2 110 Phút
Phim lẻ 10.0 110 Phút
Phim lẻ 10.0 96 Phút
Phim lẻ 8.2 118 Phút
Phim lẻ 9.1 85 Phút
Phim lẻ 6.6 118 Phút
Phim lẻ 0.0 86 Phút
Phim lẻ 8.5 73 Phút
Phim lẻ 6.2 102 Phút
Phim lẻ 7.0 131 Phút
Phim lẻ 9.5 84 Phút
Phim lẻ 8.5 91 Phút
Phim lẻ 8.1 90 Phút
Phim lẻ 7.4 93 Phút

Quốc Hội TV

Truyền Hình Xem Lại

Kênh Truyền Hình Thiết Yếu Quốc Gia

Gói Giải Trí Cao Cấp K+

Truyền Hình Quốc Tế Xem Lại

Phim Truyền Hình Nổi Bật (Live)

Chương Trình Truyền Hình Nổi Bật (Live)

Tin Tức

Phim Hoa Ngữ

Phim bộ 7.8 15/36 Tập
Phim bộ 10.0 30 Tập
Phim bộ 7.0 20 Tập
Phim bộ 10.0 26 Tập
Phim bộ 9.0 16 Tập
Phim bộ 7.3 70 Tập
Phim lẻ 8.7 105 Phút
Phim lẻ 8.2 102 Phút
Phim bộ 8.0 24 Tập
Phim bộ 8.0 25 Tập
Phim bộ 10.0 20/40 Tập
Phim bộ 8.0 16 Tập
Phim bộ 10.0 81 Tập
Phim bộ 7.3 24 Tập
Phim bộ 9.0 50 Tập
Phim bộ 10.0 90 Tập
Phim bộ 9.9 40 Tập
Phim bộ 8.5 45 Tập
Phim bộ 8.9 50 Tập
Phim bộ 8.6 80 Tập
Phim bộ 5.0 52 Tập
Phim bộ 1.0 60 Tập
Phim bộ 8.9 32 Tập
Phim bộ 8.3 42 Tập

Tuyển Tập Phim

Quái Vật Màn Ảnh

Phim lẻ 6.8 89 Phút
Phim lẻ 7.6 143 Phút
Phim lẻ 7.6 252 Phút
Phim lẻ 8.4 113 Phút
Phim lẻ 7.7 225 Phút
Phim lẻ 7.8 218 Phút
Phim lẻ 8.1 115 Phút
Phim lẻ 8.2 132 Phút

Phim Việt Nam Đặc Sắc

Phim lẻ 7.5 108 Phút
Phim lẻ 8.4 102 Phút
Phim bộ 8.3 40 Tập
Phim lẻ 7.9 87 Phút
Phim lẻ 8.5 107 Phút
Phim lẻ 8.1 87 Phút
Phim lẻ 8.0 101 Phút
Phim lẻ 9.2 115 Phút
Phim lẻ 8.3 90 Phút
Phim lẻ 9.1 104 Phút
Phim lẻ 7.8 98 Phút
Phim lẻ 8.2 98 Phút
Phim lẻ 8.2 119 Phút
Phim bộ 8.4 32 Tập
Phim lẻ 8.9 90 Phút
Phim lẻ 7.3 95 Phút
Phim lẻ 8.2 100 Phút
Phim lẻ 7.7 88 Phút
Phim lẻ 8.2 100 Phút
Phim lẻ 8.6 143 Phút
Phim bộ 8.4 31 Tập
Phim lẻ 8.5 132 Phút
Phim bộ 8.9 25 Tập (Phần 1)
Phim lẻ 8.1 102 Phút